Skip Navigation Linkso-drustvu

O društvu

Kulturno prosvetno društvo "Bazovica" je bilo ustanovljeno oktobra 1947. leta in od takrat naprej neprekinjeno deluje.
Naloga društva je, da vzpodbuja, pomaga in razvija:
 • ohraniti in negovati identiteto Slovencev na Reki in Hrvaškem;
 • ohraniti in negovati slovensko samozavest in slovenski jezik;
 • ohraniti in negovati slovensko kulturno dediščino;
 • ohraniti dobre in prijateljske odnose s hrvaškim narodom
Dejavnost:
 • vzpodbuja medsebojno spoznavanje in druženje;
 • neguje društvene in kulturne vezi s Slovenijo;
 • organizira učenje in izpopolnjevanje slovenskega jezika, običajev in tradicij, kulturne dediščine ter kulturno-zgodovinskih vrednot;
 • prireja razne oblike pomoči in obveščanja;
 • organizira kulturna, znanstvena in strokovna srečanja, sodeluje na tribunah, manifestacijah in drugih oblikah druženja in združevanja;
 • vzpodbuja in razvija slovensko kulturno dejavnost z gledališkimi, glasbenimi in folklorno-plesnimi prireditvami, razstavami, oblikovanjem knjižnice in z obnovo knjižne zbirke, organiziranjem literarnih večerov in predavanj.
 • v prostorih društva so na razpolago slovenski dnevni časopisi in revije, zagotovljena je možnost spremljanja televizijskega programa RTV Slovenija

Društvo deluje v skladu s statutom.

Upravni odbor društva šteje enajst članov društva, predsednik je Zvonimir Stipetić, podpredsednica Jasmina Dlačić, tajnica Eva Ciglar.

Skupine:

 • mešani pevski zbor
 • dramsko-recitatorska skupina
 • plesna skupina
 • folklorna skupina
 • planinska skupina
 • glasbena skupina
 • dopolnilni pouk slovenskega jezika in kulture
 • mladinska skupina
 • foto klub