Skip Navigation Linkspouk-slovenscine

Pouk slovenskega jezika na Reki

 

Že samo ime društva Slovensko kulturno-prosvetno društvo govori o tem, da je bil že od vsega začetka namen njegovih ustanoviteljev organizirati tudi resno delo z najmlajšimi, šolo, kjer bi se otroci lahko izobraževali v materinem jeziku in tako še bolj občutili stike z rojstnim krajem svojih staršev.

Kmalu po ustanovitvi društva so reški Slovenci zbrali seznam kar 200 uka željnih otrok, toda zaradi predolgega administrativnega postopka za otvoritev šole se je večina otrok vrnila v italijanske in hrvaške šole. Najvztrajnejši so pa le dočakali svojo, slovensko šolo, ki pa je, žal, delovala le tri leta. Vzrokov je bilo več, od pomanjkanja denarja in ustreznih kadrov do težav pri prehodu v višje razrede. Tako so otroci govorili slovensko le pri delovanju v skupinah, na nastopih in seveda v družinskem krogu.

Po osamosvojitvi obeh držav se je spomladi leta 1994, v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport Republike Slovenije, v "Bazovici" začel dopolnilni pouk slovenskega jezika in kulture. Pouk je na začetku vodila profesorica mag. Marija Donadič (do leta 2008), za njo prof. Mojca Podobnikar (dve leti, 2008 in 2009). Od 1.9.2010 poučuje prof. Dragica Motik. Med obiskovalci pouka so srednješolska mladina, študentje ter odrasli. Dopolnilni pouk slovenskega jezika in kulture se organizira za člane Slovenskega doma KDP Bazovica.

Od leta 2013 naprej naše društvo organizira tudi aktivnost "Govorimo slovensko", ki jo vodi prof. Vida Srdoč. Celoletni, polletni in intenzivni programi so namenjeni tistim članom, ki si želijo čim hitreje pridobiti uporabno znanje slovenskega jezika za potrebe dela ali študija v Sloveniji.